Hur Kan Du Erbjuda Dig Med Frf-fel?

Skaffa PC-reparationsmjukvaran som alla pratar om. Ladda ner här.

I den här guiden kommer vi att avslöja några av de möjliga push som kan orsaka frf-felet och dessutom tillhandahålla några möjliga åtgärder för att korrigera metoder som du kan prova som kommer att fixa problemet.Den mest kända beskrivningen av överföringsfunktionen är vanligtvis FRF eller Frequency Interaction Function. För att mäta frekvenssvaret för det senaste mekaniska systemet, är det nödvändigt – mäta både kraftspektra som hänför sig till en person som går in i systemet, dessutom vibrationsresponsen.

Möjliga nackdelar med bildhastighetsmätningar. Dimensions

Uppdaterad:

Reagerar din dator? Oroa dig inte, Reimage är här för att hjälpa dig. Med bara några klick kan vår programvara skanna ditt system efter problem och åtgärda dem automatiskt. Så du kan komma tillbaka till jobbet så snabbt som möjligt. Låt inte ett litet fel hålla dig tillbaka - ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Gå till Reimage-webbplatsen och klicka på knappen "Ladda ner"
 • Steg 2: Följ instruktionerna på skärmen för att installera Reimage
 • Steg 3: Öppna Reimage och klicka på knappen "Skanna nu"

 • Originalpost

  Exakt förutsägelse av vibrationsrespons vid en punkt i hela domänstrukturen där prestanda aldrig direkt mäts är en utmärkt formel för att optimera problemdesign, funktionssortiment och tillståndsövervakning. Att identifiera praktiskt taget alla excitatoriska krafter som verkar på en struktur är utan tvekan ett viktigt steg i idéns speciella vibrationsrespons innan…

  Kontext 1

  error frf

  … Frekvenssvarsmätningar. Men att mäta en viss frekvenskarakteristik Teak är ibland inte du kan, särskilt med komplexa stödramar. Även om detta är möjligt, var medveten om att detta är mycket tidskrävande och dessutom introducerar betydande fel, främst på grund av excitation, miljö, sensor, design, såväl som en oräknad källa. Möjliga källor till de flesta av de flesta mätfelen som presenteras ovan visas ofta i Fig. (ett). [21][22][23][24][25][26][27] Strukturens modalitet har också en effekt på den grundläggande noggrannheten i matrisinversionspussel. Frekvenssvarsmatrisen är sammansatt av information om vibrationslägena där den påverkar mitt svar, och mängden associerad med det modala bidraget bestäms av min position i signalsvarsmätningarna. Som ett resultat…

  Kontext 2

  … Egenskaperna för denna modell, rak linje harmonisk analys kan definitivt observeras som FEM i lösare. Så affärsanalys användes för en särskilt mer exakt lösning. 42 Kommentarerna som erhållits i tidsdomänen har redan först konverterats till frekvenswebbadressen genom att tillämpa efterbearbetning och Fast Fourier Transform (FFT)-algoritmen i MATLAB, som visas i figur 42. (10). I tidsalgoritmen var variabeln riktlinje och fakta indelade i mindre kända block för att beräkna flera FFT extremt än för att beräkna en enda FFT för datamängden. Överlappning, fönsterbildning och medelvärdesberäkning användes för att få ett bra uttryck för den specifika datamängden och förbättra noggrannheten hos den viktigaste FFT. Ett steg före flera hybrid VRP skulle vara…

  Bakgrund 3

  … enda singel för hela skivan. Överlappning, fönsterbildning och medelvärdesberäkning användes för att få en bra representation av min datauppsättning och förbättra just denna FFT-noggrannhet. Den första graden av cross-VRP var att testa min affärsmodell flera gånger för att jämföra det automatiserade frekvenssvaret med några av de allmänt uppmätta. Ett representativt frekvenssvar visas också i figur (11) och det kan ses att det matematiska frekvenssvaret i stort sett stämmer överens med det experimentellt uppmätta stabilitetssvaret, skulle jag säga. Andra speciella administratörer har också kontrollerats för att tillåta dem att se till att den digitala modellen mycket väl kan vara signerad som…

  Hur ska du beräkna FRF?

  FRF anses ofta vara korseffekten (Sxy) relaterad till ingången (x) plus källeffekten (y) dividerad med den inbyggda ineffekten (Sxx), som visas i figur 7.

  Kontext 4

  … Den hänsyn som krävdes för hans hybrid-VRP var valet av matrisaccelerationstillstånd. Därför utfördes dem Statistisk modellering har exponerats för att välja de punkter på i allmänhet den överförda kraften kommer att motiveras. Individuella poäng valdes utifrån det nya måttet “kombinerat anspråksnummer” som visas i avsnitt 3. Som visas i fig. (12), en detalj på 17 kandidatpunkter målades in, och för varje uppsättning av senare kandidatpunkter genererades en ny accelerations- och hastighetsmatris [H ij (ω)]. Totalt undersöktes 136 kombinationer. Det kombinerade antalet sjukdomar vid varje kombination visas i figur (13). Från figur (13) är den mest hjälpsamma och sämsta kombinationen av 136 kombinationer…

  Bakgrund 5

  … baserat på den “kombinerade ordningsmätningen” som diskuterades tillbaka i avsnitt 3. Som visas i figur (12) valdes 17 kandidatpunkter efter ett tag och accelerationsmatrisen [ H ij (Ï ‰) ] måste har byggts för att matcha varje uppsättning som hänför sig till 2 viktiga kandidatelement. En om 136 kombinationer beaktas. De sammanslagna villkorsnumren för varje kombination en efter en visas i figur (13). Enligt figur (13) bestäms den bästa och dessutom en av de sämsta kombinationerna normalt direkt från 136 kombinationer kopplade till typ 5-8 eller 13-16. De psykologiska siffrorna för accelerationsmatriserna väl förberedda av dessa kombinationer visas på denna sida i fig. Som (14) beroende på frekvensen. Som implementeringen avslöjar minskades antalet villkor i huvudsak om och om igen…

  Bakgrund 6

  …tillståndsräkning statistik” som diskuteras i det här meddelandet, eller kanske mer. Som framgår av fig. (12), valdes ett otroligt antal tillsammans med 17 kandidatpoäng till accelerationsmatrisen [H ij (ω) ] och beräknades för nästan alla enstaka uppsättningar av 2 kandidatpoänguppsättningar. En kombination av 136 kombinationer övervägs. Kombinerade villkorsnummer, som samtidigt är associerade med huvudkombinationen visas i figur (13). Enligt figur ( 13) ), 136 permutationer resulterar i de bästa sedan de sämsta kombinationerna som 5-8 respektive 13-16. Tillståndsnumren som formade dessa accelerationsmatriser är artighet – dessa kombinationer är de data som utför funktionen i figur (14) Som visas genomgående figuren, dessa tillstånd siffror skär ner när det mesta av utvecklingsmatrisen…

  Vad är en FRF-tomt?

  Frekvensfrekvensen är data för amplituden men fasstoppet för en given våning ansluten som en väg till en byggnad kontra de flesta av er ser, excitationsfrekvenserna. Den första aspekten som pekar på frf är plenitudens beroende av frekvens. Vid chockfrekvenser har inte all frekvensrespons en jättestor skarp topp.

  Kontext 7

  Vad engagerar sig i storleken på FRF-medelvärdet?

  Definition. Frequency Response Function (FRF) är den bästa funktionen som används när du behöver kvantifiera konsolens svar på en viktig stimulans normaliserad till den övergripande mängden av stimulansen över en regularitetsdomän.

  … En av 136 kombinationer har redan övervägts. Kombinerad Den specifika statistiken över villkor, som var och en utan tvekan är avsedd att kombineras, visas i fig. (tretton). Enligt någon sorts figur (13) bestäms de bästa och inte så bra kombinationerna som 5-8 och som en konsekvens 13-16 för 136 kombinationer. De föreslagna numren för våra accelerationsmatriser gjorda med dessa kombinationer ges genom att använda figur (14) som en funktionsrelaterad konstantitet. Som visas i personen reducerades vissa tillståndssiffror om accelerationsmatrisen gjordes tillräckligt med den bästa kombinationen…

  error frf

  Skaffa Reimage PC Repair Tool. Klicka här för att starta nedladdningen.